Araştırmalarınız için şu bilgiler çok önemlidir

Sayın Araştırmacı,

Araştırmalarınız için gereken kitlerin türünü, miktarını ve miadını doğru belirleyebilmemiz ve doğru kiti sağlayabilmemiz için şu bilgiler çok önemlidir:

1. Kitin ve çalışacağınız numunenin  hangi türe özgü olduğu (Human, Mouse, Rat, Rabbit vb) ,

2. Numune türünüz   (Kan serum ya da plazması mı, doku homojenatı ya da ekstraktı mı, foliküler sıvı mı, hücre lizatı mı vb) ,

3. Numune sayınız ,

4. Numunelerinizin hazır olup olmadığı

Çoğu zaman, numune kandır. Kandan çalışan kitlerin serumdan mı plazmadan mı çalıştığı önemlidir. Herhangi bir antikoagülanla (EDTA ya da sitrat / heparin) işleme girmiş kanın santrifüjü sonrası üstte kalan sarı kısım plazma olduğundan, EDTA'lı tüpe (mor kapaklı vakumlu tüp) ya da sitratlı tüpe (mavi kapaklı vakumlu tüp) alınan kanlarla, plazmadan çalışılabilen parametreler incelenebilir.

Plazmanın EDTA'lı ya da sitratlı olması da bazı özel kitlerde önemlidir. Bu nedenle, herhangi bir parametre için kiti belirlerken kit prospektüsünü incelemek yararlı olabilir.

Sadece serumdan, yani herhangi bir koagülan içermeyen tüpe (kırmızı kapaklı, boş ya da jel içeren vakumlu tüp) alınan kanın santrifüjü sonrası üstte kalan sarı kısımdan, çalışabilen kitler de mevcuttur. Ancak, bir çok araştırma kiti, hem serumdan hem de plazmadan çalışılabilmektedir.